O firmie

 

Firma LUB-SERVICE działa od 2000 roku. Ideą działalności jest wspomaganie klienta w sytuacjach, kiedy jego własne siły nie pozwalają na wykonywanie określonych prac i  decyduje się na zlecanie tych prac wykonawcom zewnętrznym.

W ogólnym zarysie nasze usługi to „Przemysłowy serwis utrzymania czystości maszyn i urządzeń”. Firma funkcjonuje w sposób elastyczny, dostosowując się do potrzeb klientów – prace są wykonywane w całym zakresie dni roboczych jak również w soboty i niedziele.

 

Robert Wygoda – Właściciel